FAQs Complain Problems

सार्वजनिक सुनुवाई समन्धमा

यस दोरम्बा गाउँपालिकाले आ.ब २०७५/७६मा सम्पादन गरेको कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मिति २०७६/०७/२८ गते बिहान १०  बजे रहेकाले  उपस्थिको लागि अनुरोध छ ||

आर्थिक वर्ष: