सूचना तथा समाचार

बेरोजगारी दर्ताको लागि निबेदन दिने समन्धमा

यस दोरम्बा गाउँपालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण वडाहरुमा  बेरोजगारी दर्ताको लागि निबेदन संकलन भइ रहेको र गा पा भित्र रहनु हुने  १८ बर्ष देखि ५९ बर्ष सम्मका सम्पूर्ण बेरोजगारले आबश्यक कागजात सहित वडा कार्यालमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ | 

आवश्यक कागजात 

गाउँपालिका स्तरीय प्र. अ .बैठक

  • मिति २०७५/१२/२० गते गाउँपालिकास्तरीय प्र.अ. बैठक सम्पन्न 
  • मिति २०७५/१२/२५ भित्र  २०७५ चैत्रमा सम्पन्न कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गर्ने  निर्णय 

गाउँपालिका स्तरीय प्र. अ .बैठक

  • मिति २०७५/१२/२० गते गाउँपालिकास्तरीय प्र.अ. बैठक सम्पन्न 
  • मिति २०७५/१२/२५ भित्र  २०७५ चैत्रमा सम्पन्न कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गर्ने  निर्णय