सूचना तथा समाचार

महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुलाइ सुबिधा वितरण

दोरम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री कमान सिं मोक्तानको  अध्यक्षतामा दोरम्बा गाउँपालिकामा सेवारत महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुलाइ संघीय सरकारबाट प्राप्त पोशाक भत्ता ,प्रदेश सरकारबाट प्राप्त संचार खर्च र स्थानीय सरकारबाट विनियोजित यातायात खर्च रकम स्वास्थ्य शाखा सह संयोजक पार्वती कंडेलले वितरण गर्न

बेरोजगारी दर्ताको लागि निबेदन दिने समन्धमा

यस दोरम्बा गाउँपालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण वडाहरुमा  बेरोजगारी दर्ताको लागि निबेदन संकलन भइ रहेको र गा पा भित्र रहनु हुने  १८ बर्ष देखि ५९ बर्ष सम्मका सम्पूर्ण बेरोजगारले आबश्यक कागजात सहित वडा कार्यालमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ | 

आवश्यक कागजात 

गाउँपालिका स्तरीय प्र. अ .बैठक

  • मिति २०७५/१२/२० गते गाउँपालिकास्तरीय प्र.अ. बैठक सम्पन्न 
  • मिति २०७५/१२/२५ भित्र  २०७५ चैत्रमा सम्पन्न कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गर्ने  निर्णय 

गाउँपालिका स्तरीय प्र. अ .बैठक

  • मिति २०७५/१२/२० गते गाउँपालिकास्तरीय प्र.अ. बैठक सम्पन्न 
  • मिति २०७५/१२/२५ भित्र  २०७५ चैत्रमा सम्पन्न कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गर्ने  निर्णय