FAQs Complain Problems

समाचार

ग्यालरी

मिति: 01/31/2024 - 11:11
, , , , , , , , ,
मिति: 06/28/2023 - 16:27
, , , , , , , , , ,

दोरम्बा गाउँपालिका र ग्लोबल  आई एम इ बैंक बीच सामाजिकसुरक्षा भत्ता बैंकिंङ्ग प्रणाली वितरण गर्न सम्झौता भएको छ | प्रणालीगत सुदार संगै अनियमिता नियन्त्रण हुने अपेक्षा |

मिति: 08/26/2020 - 12:47
, , , ,

आ ब २०७५/७६ मा दोरम्बा गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक सुनुवाई  कार्यक्रम 

मिति: 12/31/2019 - 11:57

Pages